BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Archyvas: ‘lietuvybė’ kategorija

Kalba – ne daiktas

2010-07-30

Turtas nevienija, turtas skaldo.
Vienija kalba ir tikėjimas.
Kalba vienija žmones jų daiktiškuoju pavidalu. Kalba yra aukščiausia žmonių daiktiškoji pakopa.
Tikėjimas žmones vienija jų idealiuoju lygmeniu. Tikėjimas yra aukščiausioji žmonių nedaiktiškoji bendrystė.
Mylėkim ir prižiūrėkim savo lietuvių kalbą!
Ugdykim ir stiprinkim savo tikėjimą!
Šie abu mūsų dvasios darbai užleisti neleistinai.

Rodyk draugams

Kas suvalgys desertui?

2010-07-28

Lietuva absoliučiai atvira, tarsi apelsinas be žievės ar nuluptas obuolys.
Sienų nėra. Migracija be jokių suvaržymų. Žemės nuosavybė internacionalinė. Kalba atverta (netgi sąmonėje) visoms galimoms invazijoms. Visuomenė abejinga tautos gynybai. Vyriausybė dirba eurointegracijai. Partijos dirba valdžiai. Žmonės gyvena kas sau.
Kas suvalgys desertą, vadinamą Lietuva?

Rodyk draugams

Respondentai nežino…

2010-07-21

Kaip praneša balsas.lt, pagal „Sprinter tyrimus“, 71 proc. Lietuvos gyventojų yra patenkinti, kad Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Didžiausi privalumai – atviros sienos, galimybė laisvai keliauti, ES finansinė parama, darbas kitose šalyse. Kas ir kaip valdo, respondentai beveik nežino. Geriau informuoti yra 25–36 metų aukštesnio išsilavinimo ir didesnes pajamas gaunantys didmiesčių gyventojai, t. y. tie, kurie kaip nors susiję su Lietuvą pasiekiančiu ES funkcionavimu. Apie autentiškąjį Lietuvos gyvenimą toks tyrimas nepasako nieko.

Rodyk draugams

LIETUVOS DIENA

2010-07-14

Šūkiai „Apie viską pagalvota“, „Tavęs nėra čia – tavęs nėra visai“ ir kiti panašūs verslo erdvę aptarnaujantys teiginiai – ne tušti niekaliukai, o esminės, beveik principų statusą turinčios komercializuojamo pasaulio nuostatos.
Tikrai apie viską pagalvota. Iki smulkmenų.
Nes per smulkmenas lengviausia prieiti prie bet kurios visumos.
Kažkada naiviai rašiau: tai ką gi mes švenčiam, paskelbę Lietuvos 1000-metį?
Dabar štai žiūriu į vieną iš smulkmenėlių – atraižą žymėti perskaitytąją knygos dalį – ir matau, kad tai anaiptol ne koks parankis popieriaus bryzas, o gerai apgalvota mūsų istorijos trumpinimo priemonė. Tiems, kurie mano, kad baltai, pamažu tampą lietuviais, savo žemėje apsigyveno ne prieš tūkstantmetį, o prieš keliolika tūkstančių metų, įdėklas atkakliai kartoja: 2009 – Lietuvai 1000, 2010 – Lietuvai 1001, 2011 – Lietuvai 1002, 2012 – Lietuvai 1003, 2013 – Lietuvai 1004. Ir visur kovo 9 diena – raudona, nes šventė. Taip ir rašoma: Kovo 9-oji LIETUVOS DIENA. Kam ir to per maža, per visą atraižą aiškinama: Šventasis Brunonas, dar vadinamas Bonifacu, arkivyskupas ir vienuolis, vienuoliktaisiais savo atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių užmuštas su aštuoniolika saviškių kovo 9 dieną nukeliavo į dangų. Dar neaišku? Galima perskaityti dar kartą. Ir dar. Ir dar. Pagaliau daug tūkstantmečių Lietuvos liks už Lietuvos suvokimo vartų, o kovo 9-oji taps Lietuvos įkūrimo diena. Mindaugas? Koks Mindaugas! Lietuvą įkūrė Bonifacijus, atsakys „Klausimėlio“ herojai. Ir bus teisūs. Nes taip ir rašo propagandinė skrajutė: Kovo 9-oji – Lietuvos diena.
Apie viską pagavota pakankamai smulkmeniškai.

Rodyk draugams

Ir kaip mes dar išliekam…

2010-07-07

Matydamas, kaip sparčiai lietuviai neria į anglų kalbą (sparčiau negu anais laikais į rusų), beveik neabejoju, kad Mažvydo laikais lenkų kalba jau buvo tapusi didžiūnijos gimtąja kalba, o bajorijos – viešąja, arba kultūros, kalba. Todėl su katalikybe kovojantys reformatoriai kovojo ir „prieš kultūrą“, ir „prieš prigimtį“. Ar ne todėl taip sunkiai lietuviuose plito lietuviška knyga, tiek mažai jos lietuviams tereikėjo? Ir vis dėlto būtent bažnyčios reformatoriai pramušė skylę lenkiškoje lietuvių sąmonėje, įleisdami ten lietuvišką raštą. Jeigu ne lenkiškoji katalikybė, lietuviai savo rašto tauta būtų tapę kur kas anksčiau.

Rodyk draugams

Oll right ar vsio zakonno?

2010-06-23

Tikrai: Lietuvą puola ir savi.
Nors – tiesą sakant – vargu ar V. Tomaševskį, V. Uspaskichą, L. Donskį galima vadinti savais. O būtent jie pastaruoju metu surengė šlykščius išpuolius prieš Lietuvą.
V. Tomaševskis pasitelkė V. Uspaskichą, anot savęs paties, „tolerantišką žmogų“, kad kartu su 84 Europos Parlamento nariais dar kartą užpultų Lietuvą dėl siaubingo tautinių mažumų, visų pirma, suprantama, lenkų diskriminavimo: atsisakymo leisti Lietuvos Respublikos pasuose rašytis lenkiškais rašmenimis, reikalavimo nukabinti Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių savavališkai iškabintas gatvių pavadinimų lenteles ir kt. Prie Lietuvą smerkiančio laiško prisidėjo Rumunijos, Čekijos, Suomijos, Graikijos, Vokietijos europarlamentarai, daugiausia tų šalių lenkų tautybės piliečiai.
L. Donskis susidėjo su liūdnai pagarsėjusiu „nacių medžiotoju“ Efraimu Zurofu, kurio dėka didžiulis jų straipsnis pasirodė JAV televizijos CNN tinklalapyje. Žinome, ką kalba E. Zurofas. Nauja tai, kad kaltės naštą lietuviams nešti E. Zurofas liepia 100 metų, nes savo geriausią šansą „lietuviai pražiopsojo“. L. Donskis pritaria: Lietuva patyrė nesėkmę, nes visi išaiškintieji nusikaltėliai liko nenubausti. Lietuva liks kalta tol, kol nebus pripažinta, kad 1941 metų Laikinoji Vyriausybė bendradarbiavo su naciais ir veikė prieš savo piliečius. Tačiau bolševikų nusikaltimai, anot L. Donskio, vargu bau buvo pasiekę genocido lygį.
Galima, žinoma, būtų ir nekreipti dėmesio į tuos eilinius, nors ir naujumo turinčius išpuolius: šuo loja, karavanas žingsniuoja.
Tačiau esama giluminių Europą virpinančių poslinkių ženklų: puolimams vienijamasi nacionaliniu pagrindu – V. Tomaševskiui talkina Europos Parlamento lenkai, E. Zurofui – Lietuvos žydas. Abu išpuoliai turi akivaizdų nacionalinį atspalvį. Dabar tai jau bus „humanistines vertybes“ ginančiųjų politinio vienijimosi pamatas?
Įdomus ir kitas aspektas.
Kur mūsų kompetentingiausiais laikomi europarlamentarai – V. Landsbergis, V. Blinkevičiūtė, Z. Balčytis? Kodėl jie neorganizuoja masinių Lietuvą ginančių laiškų, kuriuos pasirašytų ne 84, o 884 europarlamentarai? Kodėl kompetentingiausiu politiniais klausimais laikomas V. Landsbergis kalba apie ką tik nori, tik ne apie nuolatinius žydų išpuolius, o lenkų įžūlius pareiškimus komentuoja taip, kad galima būtų perskaityti kaip kam priimtiniau? TSRS liaudies deputatų suvažiavime kalbėta tiesiai ir šviesiai. Europos Parlamente kalbama kreivotai ir miglotai. „Politinis korektiškumas“ pakirpo sparnus, o gal oll right ar vsio zakonno?

Rodyk draugams

Kodėl išmiršta tautos

2010-06-22

Žurnalistė Živilė Makauskienė paklausė, kokia šiandien filosofo paskirtis. Atsakiau, kad teikti vardus, įvardyti.
Sykį taip jau buvo: dar gerokai prieš 1988 metus filosofai į apyvartą įvedinėjo naujus žodžius, arba pervardindami daiktus, tarsi nuluobdami senuosius pavadinimus, arba, įžvelgę naujus reiškinius, apibrėždavo juos, apgobdami arba kažkada vartotais, bet užmestais žodžiais, arba sukurdami neregėtus naujadarus, kurių vieni nunykdavo, kiti prigydavo. Iš tų laikų užsiliko procesą nusakantis žodis: įvardyti. Iš inercijos tebesakoma įvardyti, kai visiškai pakaktų pasakyti pavadinti.
Dabar vėl vardų teikimo metas. Tik procesas kitas. Anksčiau tikrovę pervardinom, daiktams ir reiškiniams dažniausiai grąžindami senuosius, patikimuosius pavadinimus, tik neišsiversdami be naujų. Net Sąjūdis, unikalus lietuvių istorijos reiškinys, buvo pavadintas tradiciniu, taikų sukilimą nusakančiu žodžiu. Dabar mes turim žodžiais pašaukti visiškai naujus reiškinius ir juos lydinčius daiktus, dažnai ir netgi dažniausiai neregėtus negirdėtus, užtat ateinančius ir su savais svetimųjų duotais pavadinimais. Mes nesuprantam, kas tai, užtat priimam su svetimžodžiais, nes nesugebam išversti, o šitą nesugebėjimą esam linkę laikyti šaunumu, išsilavinimu ir kultūra – ir žarstomės makaroninės kalbos dribsniais.
Galima ir nevadinti paskirtimi, bet pirminė filosofo priedermė šiandien – suvokti, kas vyksta – kas su mumis daroma ir darosi – ir pavadinti tai tiksliais savo kalbos žodžiais. Nes tik per juos tikrovė ta ar kita (= tavo) kalba kalbantiems žmonėms gali skleistis prasmingai – su suvokiamomis ir niuansuotomis reikšmėmis. Be jų slopsta ir miršta sąmonė, griūva kalba, miršta tauta. Kad išryškėtų filosofų galia, šiandien pakanka suvokti, jog stojo masinis tautų mirčių metas. Per tai, matyt, galėtų ateiti ir filosofų priedermių, o gal ir paskirčių, suvokimas ir supratimas, kad ir kaip kas nenorėtų taikstytis su tuo žodžiu paskirtis.
Niekas nenori girdėti? Netiesa. Tai tik tokia mina nutaisoma – negirdžiu, nežinau, nesąmonė. Visi viską girdi, o daug kas ir supranta. Net jeigu ir negirdi ir nesupranta kas, net jeigu tas kas yra dauguma, tai negi dėl to neturi būt dirbamas tas kasdieninis darbas – tikrovės pagavų suvokimo ir supratimo bei jų aprėdymo žodžiais darbas? Kas tu be šito kasdienio triūso? Kas tik nori, tik ne filosofas. Filosofo pirmiausioji priedermė – skaidriai apvilkti tikrovę švariais žodžiais. O paskirtis – sakyti ją pasauliui, kad ir kokia vienatvė spengtų aplinkui.

Rodyk draugams

Kovo 13, kas liko trečią dieną po jaunimo eitynių

2010-03-22

Lietuva – mano šalis. Lietuvių tauta – mano tauta. Lietuvių kalba – mano kalba.
Žmonės, kurie taip sako, Lietuvoj vadinami fašistais.

Rodyk draugams