BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Archyvas: ‘lenkai’ kategorija

Oll right ar vsio zakonno?

2010-06-23

Tikrai: Lietuvą puola ir savi.
Nors – tiesą sakant – vargu ar V. Tomaševskį, V. Uspaskichą, L. Donskį galima vadinti savais. O būtent jie pastaruoju metu surengė šlykščius išpuolius prieš Lietuvą.
V. Tomaševskis pasitelkė V. Uspaskichą, anot savęs paties, „tolerantišką žmogų“, kad kartu su 84 Europos Parlamento nariais dar kartą užpultų Lietuvą dėl siaubingo tautinių mažumų, visų pirma, suprantama, lenkų diskriminavimo: atsisakymo leisti Lietuvos Respublikos pasuose rašytis lenkiškais rašmenimis, reikalavimo nukabinti Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių savavališkai iškabintas gatvių pavadinimų lenteles ir kt. Prie Lietuvą smerkiančio laiško prisidėjo Rumunijos, Čekijos, Suomijos, Graikijos, Vokietijos europarlamentarai, daugiausia tų šalių lenkų tautybės piliečiai.
L. Donskis susidėjo su liūdnai pagarsėjusiu „nacių medžiotoju“ Efraimu Zurofu, kurio dėka didžiulis jų straipsnis pasirodė JAV televizijos CNN tinklalapyje. Žinome, ką kalba E. Zurofas. Nauja tai, kad kaltės naštą lietuviams nešti E. Zurofas liepia 100 metų, nes savo geriausią šansą „lietuviai pražiopsojo“. L. Donskis pritaria: Lietuva patyrė nesėkmę, nes visi išaiškintieji nusikaltėliai liko nenubausti. Lietuva liks kalta tol, kol nebus pripažinta, kad 1941 metų Laikinoji Vyriausybė bendradarbiavo su naciais ir veikė prieš savo piliečius. Tačiau bolševikų nusikaltimai, anot L. Donskio, vargu bau buvo pasiekę genocido lygį.
Galima, žinoma, būtų ir nekreipti dėmesio į tuos eilinius, nors ir naujumo turinčius išpuolius: šuo loja, karavanas žingsniuoja.
Tačiau esama giluminių Europą virpinančių poslinkių ženklų: puolimams vienijamasi nacionaliniu pagrindu – V. Tomaševskiui talkina Europos Parlamento lenkai, E. Zurofui – Lietuvos žydas. Abu išpuoliai turi akivaizdų nacionalinį atspalvį. Dabar tai jau bus „humanistines vertybes“ ginančiųjų politinio vienijimosi pamatas?
Įdomus ir kitas aspektas.
Kur mūsų kompetentingiausiais laikomi europarlamentarai – V. Landsbergis, V. Blinkevičiūtė, Z. Balčytis? Kodėl jie neorganizuoja masinių Lietuvą ginančių laiškų, kuriuos pasirašytų ne 84, o 884 europarlamentarai? Kodėl kompetentingiausiu politiniais klausimais laikomas V. Landsbergis kalba apie ką tik nori, tik ne apie nuolatinius žydų išpuolius, o lenkų įžūlius pareiškimus komentuoja taip, kad galima būtų perskaityti kaip kam priimtiniau? TSRS liaudies deputatų suvažiavime kalbėta tiesiai ir šviesiai. Europos Parlamente kalbama kreivotai ir miglotai. „Politinis korektiškumas“ pakirpo sparnus, o gal oll right ar vsio zakonno?

Rodyk draugams

Ignoruojami „skriaudžiamųjų”

2010-03-19

Kaip informuoja lrytas.lt, Vilniaus rajono tarybos sprendimu buvo reorganizuota Vėliučionių pagrindinė mokykla – ji tapo pradine. Vėliučionių kaimo bendruomenė, laišku informavusi apie tai „Lietuvos rytą“, klausia: kodėl pagrindinė Karvio mokykla su 39 mokiniais, Platiniškių pagrindinė mokykla su 32 mokiniais ir su dar mažesniais mokinių skaičiais paliktos pagrindinėmis mokyklomis, o 56 metus sėkmingai veikusi Vėliučionių mokykla su 57 mokiniais uždaryta? Bendruomenės žmonės korektiški, jie nesako, kad Vėliučionių mokykla uždaryta dėl to, jog joje dėstyta lietuvių kalba, jie tik pažymi, kad visose paliktosiose net su kur kas mažesniu mokinių skaičiumi dėstyta lenkiškai.
Tačiau bendruomenė pateikia faktus apie Vėliučionių mokyklos direktorės Christinos Masalskos veiklą. Dar 2009 m. rugpjūčio pabaigoje ji 7–10 klasių Vėliučionių moksleiviams pasiūlė rinktis kitas mokyklas, nes jų mokykla būsianti uždaryta. Direktorė vaikščiojo po kiemus ir įkalbinėjo tėvus, kad savo vaikus pervestų į lenkiškas klases – ten jiems būsią lengviau. Direktorė nepriėmė į pirmą lietuvišką klasę dviejų vaikų, nes jie neturėjo septynerių metų, nors specialios komisijos pažymas turėjo. Į kitą mokyklą jie buvo priimti. Kai buvo paskelbta apie reorganizavimą, direktorė Ch. Masalska rajono taryboje veikė, palaikydama neteisėtą reorganizaciją vykdančius tarybos narius. Tėvams pagrasino, kad bus panaikinta ir pradinė mokykla, jeigu kas atsiims nors vieną vaiką. Po posėdžio sukūrė protokolą, kuriame teigiama, kad tėvai pritaria mokyklos „reorganizavimui“, nors susirinkime nė vieno pritariančio nebuvo.
Kaimo bendruomenė smerkia mokyklos direktorę kaip „žemos moralės žmogų, kuris jokiu būdu negali būti pavyzdžiu mūsų vaikams“.
Aš dažnai klausdavau savęs, kaip galėjo būti taip žiauriai nutautinti Lietuvos bajorai. Kaip vyko Vilniaus krašto, atsidūrusio Lenkijos okupacijoje, nutautinimas. (Jis raiškiai parodytas M. Biržiškos knygoje „Vilniaus Golgota“.) Nutautinimas vyksta mūsų dienomis ir mūsų akyse. Žmonėms, dar kalbantiems lietuviškai arba norintiems lietuviškai mokytis ir įsijungti į Lietuvos kultūrą, beviltiškai priešinantis individualiai. Deja, jų rankose tik moraliniai argumentai. Nes valdžios tyli, vietinei daugumą turinčiai lenkų valdžiai savivaliaujant praktiškai be jokios užkardos.
Galima būtų pasakyti: štai jūs, europiniai „žmogaus teisių“ apaštalai, į ką pavirsta tos teisės tikrovėje. Lenkų delegatas Europos Parlamente klykia apie lietuvių vykdomą lenkų mažumos Lietuvoje diskriminaciją, o tuo metu lenkų dauguma Vilniaus rajone ir Šalčininkų rajone visais būdais gniuždo ir laužo bet kokius lietuviškumo daigus. Visa jūsų „mažumų gynimo politika“ yra tokia – nacionalinių valstybių destrukcija. Nes elitams visiškai nesvarbu, kas „apačiose“. Ne tik Lietuvoj. Tas pats Serbijoj, Ispanijoj, Turkijoj – kur tik nori.
Kaip tą politiką vadinti? Aksominiu teritorijų persidalijimu? Galima būtų vadinti ir taip. Bet visų pirma ją turėtume pavadinti legalizuotu genocidu.

Rodyk draugams